สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

APPLICATION OF MOSQUITO SAMPLING COUNTS AND GEOSPATIAL METHODS TO IMPROVE DENGUE VECTOR SURVEILLANCE

Authors : จิตติ จันทร์แสง* รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาภรณ์ กฤติยพงษ์ **


 

Affiliations : 

หน่วยงานหลัก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข  กรมวิทยาศาสตร์แพทย์*
หน่วยงานร่วม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล**
          

Source : Am.J.Trop.Med.Hyg.77(5) 2007,  pp 897-902
Language : Thai  
 

Abstract :

 
 

        Dengue hemorrhagic fever is a major public health problem in many tropical countries. Vector surveillance is important in determining when and where to take control action. We used a combination of GPS/GIS technology and sampling counts of immature to improve dengue vector surveillance. Both complete-count and sampling-count methods were used simulaniously to collect immature vector mosquitoes in all containers in one village in eastern Thailand to determine the efficiency of the sampling-count technique. A hand-held GPS unit was used to record the location of surveyed houses. Linear regression indicated a high correlation between the total population of immatures from complete counts and estimates from sampling count. Survey data and GPS coordinates of house locations were combined into GIS maps showing the density distribution of immatures and the clustering of immature stages and positive containers in the study area. This approach can be used to improve the efficiency and accuracy of dengue vector surveillance for targeted vector control.