สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

NIH Research

ค้นจากชื่อเรื่อง และ / หรือ
ค้นจากผู้แต่ง   
Using Multiply-Read Cultures to Improve Biotechnology Identification
.......................................................................
Unique mechanism of action of the thiourea drug isoxyl on Mycobacterium tuberculosis
.......................................................................
Utility of serum cytokeratin 19 fragment (CYFRA 21-1) and carcinoembryonic antigen (CEA) as tumour markers for non-small cell lung cancer
.......................................................................