สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

ค้นจากชื่อเรื่อง และ / หรือ
ค้นจากผู้แต่ง   
Quantitation of Epstein-Barr Virus DNA in Sera of Patients with Nasopharyngeal Carcinoma by Real-time PCR
.......................................................................