สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

NIH Research

ค้นจากชื่อเรื่อง และ / หรือ
ค้นจากผู้แต่ง   
Global Distribution of Measles Genotypes and Measles Molecular Epidemiology
.......................................................................
Geographical Structure of Dengue Transmission and Its Determinants in Thailand
.......................................................................
Geographical gradient of mean age of dengue haemorrhagic fever patients in northern Thailand.
.......................................................................
Genotypic detection of rifampicin resistance by mini-PCR single strand conformational polymorphism
.......................................................................
Genotypic Identification and Antimicrobial Susceptibility of Acinetobacter isolated in Thailand
.......................................................................
Genetic construction of chimeric protease binding-green fluorescent protein for detection of Burkholderia pseudomallei
.......................................................................
Genetic and antigenic analysis of Thai measles isolates during 1993-1994
.......................................................................
Genetic analysis of Histoplasma capsulatum strains isolated from clinical specimens in Thailand by a PCR-based random amplified polymorphic DNA method
.......................................................................
Genome differences among varicella-zoster viruses isolated in Thailand
.......................................................................