สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

NIH Research

ค้นจากชื่อเรื่อง และ / หรือ
ค้นจากผู้แต่ง   
Characterization of Chikungunya Virus-Like Particles
.......................................................................
High frequency of character transformations is phylogenetically structured within the lichenized fungal family Graphidaceae (Ascomycota : Ostropales)
.......................................................................
Two new genera and twelve new species of Graphidaceae from Puerto Rico : a case for higher endemism of lichenized fungi in islands of the Caribbean?
.......................................................................
Twenty-three new species in the lichen family Graphidaceae from New Caledonia (Ostropales, Ascomycota)
.......................................................................
Phylogenetic analysis reveals two morphologically unique new species in the genera Astrochapsa and Nitidochapsa (lichenized Ascomycota : Graphidaceae)
.......................................................................
Remarkable diversity of the lichen family Graphidaceae in the Amazon rainforest of Rondônia, Brazil
.......................................................................
Wolbachia supergroups A and B in natural populations of medically important filth flies (Diptera : Muscidae, Calliphoridae, and Sarcophagidae) in Thailand
.......................................................................
Identification of putative kdr mutations in the tropical bed bug, Cimex hemipterus (Hemiptera : Cimicidae)
.......................................................................

[ Page: 2/3 ]

First Previous 1 [2] 3 Next Last