สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

ค้นจากชื่อเรื่อง และ / หรือ
ค้นจากผู้แต่ง   
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการตรวจวินิจฉัยโรคหัดด้วย Enzyme Immunoassay Kits 2 ชุด (Comparison of 2 Commercial Enzyme Immunoassay Kits for Diagnosis of Measles Virus)
.......................................................................
Development of Serological Assays for Thottapalayam Virus, an Insectivore-Borne Hantavirus
.......................................................................
ระดับภูมิต้านทานโรคหัดในมารดา และทารก 0-2 ปี และการตอบสนองต่อวัคซีนโรคหัดที่อายุ 9 และ 18 เดือน (Measles Antibody in Mothers and Infants 0-2 Years and Response to Measles Vaccine at the Age of 9 and 18 Months)
.......................................................................
Pestiferous Nature, Resting Sites, Aggregation and Host Seeking Behavior of the Eye Fly Siphunculina funicola (Diptera: Chloropidae) in Thailand
.......................................................................
Field Efficacy of Herbal Repellent against Biting Midges in Thailand
.......................................................................
Development of Lethal Ovitrap with Natural Attractants to Control DHF Vectors
.......................................................................
Molecular Survey of Head Louse Pediculus humanus capitis in Thailand and its Potential Role for Transmitting Acinetobacter spp.
.......................................................................
APPLICATION OF MOSQUITO SAMPLING COUNTS AND GEOSPATIAL METHODS TO IMPROVE DENGUE VECTOR SURVEILLANCE
.......................................................................

[ Page: 9/52 ]

First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Next Last