สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

ค้นจากชื่อเรื่อง และ / หรือ
ค้นจากผู้แต่ง   
การพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคนิค Loop-Mediated Isothermal amplification Method (LAMP) สำหรับตรวจหาเชื้อเลปโตสไปราในตัวอย่างจากผู้ป่วยและสัตว์รังโรค
.......................................................................
การศึกษาสมุนไพรไทยที่มีฤทธิ์ต้านการเจริญของเซลล์มะเร็งในหลอดทดลอง (Study on anti-cancer activities of Thai medicinal plants on cancer cells in vitro)
.......................................................................
การพัฒนาวิธีการตรวจเอชแอลเอ อัลลีล เพื่อหลีกเลี่ยงภาวะผื่นแพ้ยารุนแรง (Development of HLA Allele Specific Genotyping Method for Prevention of Severe Cutaneous Adverse Drug Reactions )
.......................................................................
การพัฒนาเครือข่ายการศึกษาทางเภสัชพันธุศาสตร์เพื่อการลดค่าใช้จ่ายทางการแพทย์โดยการ ใช้ยาเฉพาะบุคคล
.......................................................................
APPLICATION OF MOSQUITO SAMPLING COUNTS AND GEOSPATIAL METHODS TO IMPROVE DENGUE VECTOR SURVEILLANCE
.......................................................................
Field Evaluation of Novaluron, a Chitin Synthesis Inhibitor Larvicide, against Mosquito Larvae in Polluted Water in Urban Areas of Bangkok, Thailand
.......................................................................
Larvicidal Efficacy of New Formulations of Temephos in Non-woven Sachets against Larvae of Aedes aegypti (L.) (Diptera: Culicidae) in Water-Storage Containers
.......................................................................
Repellent Activity of Essential Oils against Cockroaches (Dictyoptera: Blattidae, Blattellidae, and Blaberidae) in Thailand
.......................................................................

[ Page: 8/52 ]

First Previous 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Next Last