สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

ค้นจากชื่อเรื่อง และ / หรือ
ค้นจากผู้แต่ง   
การศึกษา Genotype ของไวรัสคางทูมสายพันธุ์พที่พบในประเทศไทย พ.ศ. 2550-2551: รายงานครั้งแรก (Characterization of Mumps Virus Genotypes in Thailand during 2007-2008: First Report)
.......................................................................
Control of Aggregated populations of the Eye Fly Siphunculina funicola (Diptera: Chloropidae) using pyrethroid aerosols
.......................................................................
Field evaluation of repellents and insecticidal aerosols compositions repelling and control of Siphunculina funicola (Diptera: Chloropidae) on aggregation sites in Thailand
.......................................................................
Association of the interleukin-10 distal promoter (-2763A/C) polymorphism with late-onset psoriasis
.......................................................................
Association of the CTG (-2578/-460/+405) haplotype within the vascular endothelial growth factor gene with eary-onset psoriasis
.......................................................................
ความเสี่ยงต่อสุขภาพในโรงงานหมักหน่อไม้ดอง (Health Risk in Bamboo Shoot Fermentation Factory)
.......................................................................
การทำแผนที่การเฝ้าระวังควบคุมโรคระดับหลังคาเรือนด้วยโปรแกรมฟรีแวร์ด้านระบบภูมิสารสนเทศ (Disease Mapping for Surveillance and Control at House level Using Geoinformation Freeware)
.......................................................................
Detection of drug resistance-associated and background mutations in human immunodeficiency virus type 1 CRF01_AE protease and reverse transcriptase derived from drug treatment-naive patients residing in central Thailand.
.......................................................................

[ Page: 7/52 ]

First Previous 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Next Last