สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

ค้นจากชื่อเรื่อง และ / หรือ
ค้นจากผู้แต่ง   
Detection of hepatitis B virus DNA in sera by dot blot hybridization test
.......................................................................
Cloning and restriction endonuclease analysis of the hepatitis B viral genome
.......................................................................
Subacute toxicity of traditional medicinal tripala
.......................................................................
Prevalances of Human Immunodeficiency Virus and Hepatitis B virus among women attending antenatal care services at Yodse hospital
.......................................................................
In vitro antifungal activity of the new triazole DO 870 against Penicillium marneffei compared with that of amphotercin B, fluconazole, miconazole and flucytosine
.......................................................................
Biological studies of House-Dust Mites, Dermatophagoides farinae
.......................................................................
Antibacterial activity of teicoplanin against Clostridium diffcile
.......................................................................

[ Page: 52/52 ]

First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 [52]