สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

ค้นจากชื่อเรื่อง และ / หรือ
ค้นจากผู้แต่ง   
Susceptibility and resistance to temephos, fenitrothion, malathion, propoxur, and permethrin of Aedes aegypti, Culex quinquefasciatus and Musca domestica from Northern Part of Thailand in 1994
.......................................................................
Dengue vector mosquitoes at a tourist attraction, Ko Samui, in 1995
.......................................................................
Multifactorial pathogenic mechanisms of Burkholderia pseudomallei as suggested from comparison with Burkholderia cepacia
.......................................................................
Serological study of antibody against rubella in Thai women
.......................................................................
Pathogenic Nocardia isolated from clinical specimens including those of AIDS patients in Thailand
.......................................................................
Evaluation of an In- house carcinoembryonic antigen enzyme immunuassay
.......................................................................
Serological and genomic characterization of porcine rotaviruses in Thailand: detection of a G10 porcine rotavirus
.......................................................................
Antibody persistance after primary and booster immunization with trivalent oral polio vaccine
.......................................................................

[ Page: 51/52 ]

First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 [51] 52 Next Last