สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

ค้นจากชื่อเรื่อง และ / หรือ
ค้นจากผู้แต่ง   
Effect of Clinacanthus nutans on human cell-mediated immune response in vitro
.......................................................................
Efficacy of aerosol insecticide product
.......................................................................
Multi-Screening tests as an alternative strategy for HIV-1 seropositive confirmation
.......................................................................
Intratypic differentiation of polioviruses isolated in Thailand during 1992-1993
.......................................................................
The dynamics of Japanese encephalitis vector mosquitoes in Thailand
.......................................................................
Laboratory surveillance for Poliomyelitis in Thailand during 1982-1993
.......................................................................
Genome differences among varicella-zoster viruses isolated in Thailand
.......................................................................
Study on residual effect of permethrin with various durations before application
.......................................................................

[ Page: 50/52 ]

First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 [50] 51 52 Next Last