สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

ค้นจากชื่อเรื่อง และ / หรือ
ค้นจากผู้แต่ง   
Early diagnosis of HIV-1 infection in infants using ELISA index
.......................................................................
Effects of pyriproxyfen on Aedes albopictus
.......................................................................
Diagnostic comparison of Cryptosporidium oocysts between rapid dimetyl sulfoxide modified acid fast stain and Ziehl-Neelson method
.......................................................................
A survey of species and density of cockroach in 4 hospitals in central Thailand
.......................................................................
Spicies composition, density and distribution of mosquitoes before construction of a dam, Nakhon Nayok province
.......................................................................
Molecular epidemiology of wild type 1 poliovirus in Thailand during 1992-1995
.......................................................................
Efficacy of the oil surfactant against larvae & pupae of the vector mosquitoes.
.......................................................................
Laboratory diagnosis of rabies patients
.......................................................................

[ Page: 48/52 ]

First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 [48] 49 50 51 52 Next Last