สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

ค้นจากชื่อเรื่อง และ / หรือ
ค้นจากผู้แต่ง   
Indentification of the mosquito vectors in Thailand by using computer program
.......................................................................
Development of enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) for detection of anti-hepatitis B virus surface antigen
.......................................................................
Effect and persistance of etofenprox on the control of Culex tritaeniorhynchus larvae
.......................................................................
Taxonomic study on pests of stored medicinal plants
.......................................................................
Laboratory diagnosis for dengue hemorrhagic fever in 1994
.......................................................................
Repellent effect of 6 volatile plant oils against Aedes aegypti L. using modified olfactometer
.......................................................................
Survey of Aedes density by random sampling method for dengue haemorrhagic fever surveillance
.......................................................................
Value forecasting models of dengue haemorrhagic fever cases in north-eastern region.
.......................................................................

[ Page: 47/52 ]

First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 [47] 48 49 50 51 52 Next Last