สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

ค้นจากชื่อเรื่อง และ / หรือ
ค้นจากผู้แต่ง   
Blow flies (insecta: diptera: calliphoridae) of Malaysia and Singapore
.......................................................................
An external quality assessment scheme for blood lead analysis in Thailand
.......................................................................
Random amplified polymorphic DNA (RAPD) analysis of Penicillium marneffei strains isolated from AIDS patients in Thailand
.......................................................................
Serotyping of Cryptococcus neoformans strains isolated from clinical specimens in Thailand and their susceptibility to various antifungal agents
.......................................................................
Establishment of an alternative method for human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) suptyping: correlation with genotypes
.......................................................................
The effect of temperature and humidity on the residual effectiveness of insecticides for the control of german cockroaches (Dictyoptera: Blattellidae)
.......................................................................
Perinatal HIV transmission rate by polymerase chain reaction in Chiang Rai hospital
.......................................................................
The significance of HER-2/neu/c-erbB-2 gene amplification in benign and malignant breast disease
.......................................................................

[ Page: 46/52 ]

First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 [46] 47 48 49 50 51 52 Next Last