สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

ค้นจากชื่อเรื่อง และ / หรือ
ค้นจากผู้แต่ง   
A study on the prevalance of house-dust mites in Guangxi, P.R. China
.......................................................................
Comparison of serum fructosamine and plasma glucose levels as measures of glycaemic control in non-insulin dependent diabete mellitus patients
.......................................................................
Field trials with Bacillus sphaericus formulations against polluted water mosquitoes in a suburban area of Bangkok, Thailand
.......................................................................
Diagnosis of perinatal HIV-1 infection by in-house PCR
.......................................................................
The latency rate of human herpesvirus 6 (HHV6) in positive and negative human immunodifficiency virus (HIV) infection of intravenous drug users (IVDU)
.......................................................................
Expression of hepatitis B virus surface antigen in COS-7 cells by using a recombinant pcDNA I vactor
.......................................................................
The appearance of HIV replication from multinucleated giant cells
.......................................................................
Nucliotide sequences of the genes coding for the middle surface protein from hepatitis B virus genomes subtypes adr and adw isolated in Thailand
.......................................................................

[ Page: 45/52 ]

First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 [45] 46 47 48 49 50 51 52 Next Last