สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

ค้นจากชื่อเรื่อง และ / หรือ
ค้นจากผู้แต่ง   
Distribution of rates’ ectoparasites in Bangkok and Nonthaburi
.......................................................................
Investigation on enteroaggregative Escherichia coli infection by multiplex PCR
.......................................................................
Electron micrographs of african green monkey kidney cells infected with various strains of herpes simplex virus
.......................................................................
Emergence of a novel strain of “Vibrio cholerae 0139” in Thailand
.......................................................................
Serotype conversion of Vibrio cholerae isolates during 1980-1996
.......................................................................
Toxicological study of crude extract of Tinospora crispa Mier ex Hook F.& Thoms
.......................................................................
Influenza virus isolation in Bangkok between 1988-1995
.......................................................................
Screening tests for diagnosis of HIV-1 infection: problems and selection of the tests
.......................................................................

[ Page: 44/52 ]

First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 [44] 45 46 47 48 49 50 51 52 Next Last