สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

ค้นจากชื่อเรื่อง และ / หรือ
ค้นจากผู้แต่ง   
Subgroup determination of respiratory syncytial virus by RT-PCR
.......................................................................
Surveillance on immunity to mumps virus in normal people
.......................................................................
Incidence of congenital rubella between 1985-1996
.......................................................................
The survey of edible insects in northeast of Thailand
.......................................................................
Resistance of Aedes aegypti to chemical compounds in aerosal insecticide products in different areas of Bangkok, Thailand
.......................................................................
Prevalences of human herpesvirus 6 and human herpesvirus 7 in normal thai population
.......................................................................
Efficacy of new formulations of the microbial larvicide Bacillus sphaericus against polluted water mosquitoes in Thailand
.......................................................................
Study on Toxicity of Quisqualis indica Linn.seed
.......................................................................

[ Page: 41/52 ]

First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 [41] 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Next Last