สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

ค้นจากชื่อเรื่อง และ / หรือ
ค้นจากผู้แต่ง   
Search for local strains of Bacillus thuringiensis in Thailand for controlling Aedes aegypti, vector of dengue haemorrhagic fever
.......................................................................
Evaluation on proficiency testing of Cryptosporidium parvum
.......................................................................
Genetic and antigenic analysis of Thai measles isolates during 1993-1994
.......................................................................
Aedes survey at dengue haemorrhagic fever case villages in north-eastern region
.......................................................................
Detergents as a new application for catching and killing Culex sp.
.......................................................................
Genetic analysis of Histoplasma capsulatum strains isolated from clinical specimens in Thailand by a PCR-based random amplified polymorphic DNA method
.......................................................................
Detection and typing of human papillomavirus DNA in penile carcinoma by polymerase chain reaction
.......................................................................
สายพันธุ์ไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่แยกได้ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข และ โรงพยาบาลเอกชน ระหว่าง พ.ศ. 2539-2540
.......................................................................

[ Page: 40/52 ]

First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 [40] 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Next Last