สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

ค้นจากชื่อเรื่อง และ / หรือ
ค้นจากผู้แต่ง   
การศึกษาเปรียบเทียบภูมิต้านทานโรคหัดในเด็กอายุ 4-6 ปี ที่เคยได้รับวัคซีนหัด 2 ครั้ง เมื่ออายุ 9 และ 18 เดือนกับ 1 ครั้ง เมื่ออายุ 9 เดือน (A Comparison Study of Measles Antibody between Two Doses Vaccination at 9, 18 Months and Single Dose at 9 Months in
.......................................................................
Developing Rubella Vaccination Policy in Nepal—Results From Rubella Surveillance and Seroprevalence and Congenital Rubella Syndrome Studies
.......................................................................
Global Distribution of Measles Genotypes and Measles Molecular Epidemiology
.......................................................................
Status of Global Virologic Surveillance for Rubella Viruses
.......................................................................
การพัฒนาศักยภาพการตรวจยาฆ่าแมลงด้วยชุดทดสอบ เอ็ม เจ พี เค
.......................................................................
ปริมาณการบริโภคอาหารที่เสี่ยงต่อสาร 3 –MCPD ของคนไทย : Thais’Consumption of 3-MCPD Risk Food
.......................................................................
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A ต่อภูมิคุ้มกันในหมู่ประชากร : การศึกษาภูมิคุ้มกันต่อเชื้อ H1N1 ในกลุ่มประชากรไทยปี พ.ศ. 2552 (The impact of antigenic drift of influenza A virus on human herd immunity: Sero-epidemiological study of
.......................................................................
การพัฒนาชุดทดสอบสารพิษเตโตรโดท็อกซิน
.......................................................................

[ Page: 4/52 ]

First Previous 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Next Last