สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

ค้นจากชื่อเรื่อง และ / หรือ
ค้นจากผู้แต่ง   
Detection of a Human Rotavirus with G12 and P[9] Specificity in Thailand
.......................................................................
Comparison of Plasmid Profiles and Antimicrobial Resistance Patterns of S. Enteritidis Isolates in Thailand
.......................................................................
Survey on foodborne pathogens from employee’s feces in frozen food manufacturers
.......................................................................
Cooperative double blind study of Pseudomonads and related organisms
.......................................................................
Strengthening Public Health Response to Anthrax in Southern Asia
.......................................................................
Laboratory confirmation of rabies-suspected cases by nested RT-PCR using saliva, urines and cerebrospinal fluids
.......................................................................
Detection of beta –thalassemia mutation by BeTha Gene 2 DNA probe assay
.......................................................................
Molecular biology of ao-thalassemia in Thailand
.......................................................................

[ Page: 36/52 ]

First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 [36] 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Next Last