สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

ค้นจากชื่อเรื่อง และ / หรือ
ค้นจากผู้แต่ง   
Measles Antibody in the Children in Ubon Ratchathani Province
.......................................................................
Validation of automated liquid chromatography system for diagnosis of thalassemias and hemoglobinopathies
.......................................................................
Measles outbreak in and orphanage, Bangkok, Thailand, September-October 2000
.......................................................................
Outbreak of Hepatitis A from Contamination of Water Supply
.......................................................................
The Distribution of Micronecta sp. (Hemiptera: Corixidae) as the Enemy of Aedes aegypti Larvae in Different Regions of Thailand
.......................................................................
Identification of Candida dubliniensis using Multiplex PCR
.......................................................................
Occurrence of JE Encephalitis in 1999
.......................................................................
The Surveillance System of Occupational Injuries and Illnesses in the National Institute of Health (NIH), Department of Medical Sciences
.......................................................................

[ Page: 34/52 ]

First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 [34] 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Next Last