สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

ค้นจากชื่อเรื่อง และ / หรือ
ค้นจากผู้แต่ง   
Rate of Congenital Cytomegalovirus Infection: 1996-2000
.......................................................................
Genetic construction of chimeric protease binding-green fluorescent protein for detection of Burkholderia pseudomallei
.......................................................................
Prevalence and drug sensitivity of Salmonellosis and Shigellosis in pupies
.......................................................................
Thermal Stability Assessment of Japanese Encepphalitis Vaccine Produced in Thailand
.......................................................................
Separation of 6-deoxy-heptan [correction of 6-deoxy-heptane] from a smooth-type lipopolysaccharide preparation of Burkholderia pseudomallei
.......................................................................
Demonstration of serogroup 6-Legionella pneumophila in soil Acanthamoeba
.......................................................................
National Antimicrobial Resistance Surveillance, Thailand (NARST)
.......................................................................
Measles in Thai adults: Three case report and management of contact cases
.......................................................................

[ Page: 33/52 ]

First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 [33] 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Next Last