สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

ค้นจากชื่อเรื่อง และ / หรือ
ค้นจากผู้แต่ง   
การศึกษาเชื้อไข้หวัดใหญ่ดื้อต่อยาโอเซลทามิเวียร์ในประเทศไทย ระหว่าง พ.ศ. 2551-2553 (A study of oseltamivir resistant influenza viruses in Thailand, 2008-2010)
.......................................................................
การศึกษาอัตราการดื้อยาโอเซลทามิเวียร์ของเชื้อไข้หวัดใหญ่ที่แยกได้ในประเทศไทย ระหว่างเดือน พฤษภาคม 2552 – พฤษภาคม 2553 (Study of Oseltamivir-Resistant Rate Among Influenza Viruses Isolated in Thailand During May 2009 – May 2010)
.......................................................................
Competitive Suppression between Chikungunya and Dungue virus in Aedes albopictus C6/36 cell line
.......................................................................
Morphology and protein profiles of salivary glands of filarial vector mosquito Mansonia uniformis; possible relation to blood feeding process
.......................................................................
การพัฒนาระบบเฝ้าระวังและควบคุมตัวเรือดในโรงแรม (Development of surveillance and control system for bed bugs in hotels)
.......................................................................
Effectiveness of citronella preparations in preventing mosquito bites: systematic review of controlled laboratory experimental studies
.......................................................................
ความชุกของแอนติบอดีต่อการติดเชื้อ Bartonella hensalae ในแมวและสุนัขในพื้นที่ชายแดน ไทย ภาคเหนือ
.......................................................................
การสำรวจการติดเชื้อ Helicobacter pylori ในคนปกติของประเทศไทย (Prevalence study of Helicobacter pylori infection from normal persons in Thailand)
.......................................................................

[ Page: 3/52 ]

First Previous 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Next Last