สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

ค้นจากชื่อเรื่อง และ / หรือ
ค้นจากผู้แต่ง   
Antibody Response After Measles Immunization
.......................................................................
Epidemiological Study of Hantavirus Infection among Human and Rodent in Thailand
.......................................................................
Wild-type Measles Virus Strains Isolated in Thailand during 1998-2004
.......................................................................
Prevention of Thalassemia: Experiences from Samui Island
.......................................................................
Case Report: Avian Influenza Pneumonia
.......................................................................
Atypical avian influenza (H5N1)
.......................................................................
Seroprevalence of anti-H5 antibody among Thai health care workers after exposure to Avian influenza (H5N1) in a tertiary care center
.......................................................................
Evaluation of nested PCR for the diagnosis of scrub typhus among patients with acute pyrexia of unknown origin
.......................................................................

[ Page: 28/52 ]

First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 [28] 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Next Last