สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

ค้นจากชื่อเรื่อง และ / หรือ
ค้นจากผู้แต่ง   
Salmonellae contamination in animal feeds and Controls
.......................................................................
A survey on Yersinia enterocolitica and Salmonella spp. in broiler chicken intestines in 8 provinces in Thailand
.......................................................................
Isolation of Salmonella and Yersinia from feces of fattening pig farms in central, Thailand
.......................................................................
Norfloxacin and Azithromycin for Treatment Of Nontyphoidal Salmonella Carriers
.......................................................................
Antimicrobial susceptibility and occurrence of resistance genes among Salmonella enterica serovar Weltevreden from different countries
.......................................................................
A simple method for extraction and purification of genomic DNA from dried blood spots on filter paper
.......................................................................
Nasopharyngeal Carriage and Antimicrobial Susceptibility of Streptococcus pneumoniae in Children with Acute Respiratory Tract Infection, Thailand, 1993-2000
.......................................................................
Comparison of Hemagglutination Inhibition Test (HI) and Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA) for Diagnosis of Influenza Virus Infection
.......................................................................

[ Page: 27/52 ]

First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 [27] 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Next Last