สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

ค้นจากชื่อเรื่อง และ / หรือ
ค้นจากผู้แต่ง   
LightCycler real-time PCR for quantitative detection of Mycobacterium leprae
.......................................................................
Combination of Mesocyclops thermocyclopoides and Bacillus thuringiensisvar. israelensis: a better approach for the control of Aedes aegypti larvae in water containers
.......................................................................
Cockroach surveys in the northern region of Thailand and Guangxi Province of China
.......................................................................
Evaluation of attractants and egg-laying substrate preference for oviposition by Aedes albopictus (Diptera: Culicidae)
.......................................................................
Serologic and Genomic Characterization of G12 Human Rotavirus in Thailand
.......................................................................
Hospital-based surveillance of rotavirus diarrhea in children less than 5 years old in Thailand: First two years result
.......................................................................
Situation of Vaccine-Associated Paralytic Poliomyelitis Case in Thailand, 2001- 2002
.......................................................................
Morphology of 24 Reference Serovars of Leptospira by Electron Microscopy
.......................................................................

[ Page: 26/52 ]

First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 [26] 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Next Last