สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

ค้นจากชื่อเรื่อง และ / หรือ
ค้นจากผู้แต่ง   
Consistency of Identification of Pseudomonads and Related Organisms
.......................................................................
Identification of type cultures belonging to the Pseudomonas and related organisms by a cooperative double blind study
.......................................................................
The Status of Antimicrobial Resistance in Thailand among Gram Negative Pathogens Bloodstream Infection: NARST Data, 2000-2003
.......................................................................
Genotypic Identification and Antimicrobial Susceptibility of Acinetobacter isolated in Thailand
.......................................................................
National Antimicrobial Resistant Surveillance in Thailand (NARST)
.......................................................................
Study of Nature Hot Springs in Southern Thailand
.......................................................................
Study of Nature Hot Springs in Central Thailand
.......................................................................
Study of Nature Hot Springs in Eastern Thailand
.......................................................................

[ Page: 21/52 ]

First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [21] 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Next Last