สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

ค้นจากชื่อเรื่อง และ / หรือ
ค้นจากผู้แต่ง   
Evidence of Transfer by Conjugation of Type IV Secretion System Genes between Bartonella Species and Rhizobium radiobacter in Amoeba
.......................................................................
Infection of less virulent Helicobacter pylori strains in asymptomatic healthy individuals in Thailand as a potential contributing factor to the Asian enigma
.......................................................................
The association of single nucleotide polymorphism within vascular endothelial growth factor gene with systemic lupus erythematosus and lupus nephritis
.......................................................................
ความไวของยุงลายตามภาคต่างๆ ของประเทศไทยต่อสารเคมีกำจัดแมลงที่ใช้ในการควบคุมโรค ไข้เลือดออก, 2549-2553
.......................................................................
ประสิทธิภาพทางชีววิเคราะห์ของผลิตภัณฑ์เคมีกำจัดแมลงคลานต่อแมลงสาบเยอรมัน (Blattella germanica)
.......................................................................
ความไวของยุงลายตามภาคต่างๆ ของประเทศไทยต่อสารเคมีกำจัดแมลงที่ใช้ในการควบคุมโรคไข้เลือดออก,2549-2553 (Insecticide Susceptibility of Aedes aegypti in Different Parts of Thailand 2006-2010)
.......................................................................
The eye fly Siphunculina funicola (Diptera:Chloropidae) as a carrier of pathogenic bacteria in thailand
.......................................................................
การพัฒนาวิธีการตรวจหาเชื้อ CMV เชิงปริมาณ โดยวิธี quantitative real- time PCR
.......................................................................

[ Page: 2/52 ]

First Previous 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Next Last