สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

ค้นจากชื่อเรื่อง และ / หรือ
ค้นจากผู้แต่ง   
Maternal serum screening for Down syndrome in Thai pregnant women
.......................................................................
Probable person-to-person transmission of avian influenza A (H5N1)
.......................................................................
Molecular characterization of the complete genome of human influenza H5N1 virus isolates from Thailand
.......................................................................
Human disease from influenza A (H5N1), Thailand, 2004
.......................................................................
Electroconvulsive therapy (ECT) practice in Japan, Department of Psychiatry, Bangkok Hospital, Bangkok, Thailand
.......................................................................
Detergent: The Novel Household Weapon to Get Rid of Mosquito and Insect Vectors
.......................................................................
Characterization of clinical isolates of pathogenic Nocardia strains and related actinomycetes in Thailand from 1996 to 2003
.......................................................................
Nocardia cyriacigeorgica is a significant pathogen responsible for nocardiosis in Japan and Thailand
.......................................................................

[ Page: 19/52 ]

First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [19] 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Next Last