สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

ค้นจากชื่อเรื่อง และ / หรือ
ค้นจากผู้แต่ง   
A Health Program for Personnel in National Institute of Health, Department of Medical Sciences
.......................................................................
Coordinating System for Testing and Laboratory Surveillance for Bird Flu, Department of Medical Sciences, Ministry of Public Health
.......................................................................
Serum Total Homocysteine Levels and Metabolic Control in Patients with Type 2 Diabetes
.......................................................................
Variable numbers of TTC repeats in Thai Clinical isolates of Mycoabcterium leprae: Use in strain differentiation and tracking of leprosy transmission
.......................................................................
Genotypic detection of rifampicin resistance by mini-PCR single strand conformational polymorphism
.......................................................................
Biological activity of aqueous extracts of Piper retrofractrum (Piperaceae) against mosquito larvae
.......................................................................
Sequential release and residual activity of temephos applied as sand granules to water-storage jars for the control of Aedes aegypti larvae (Diptera: Culicidae)
.......................................................................
Molecular characterization of alpha- and beta-globin genes in Thailand by fluorescence- based DNA sequence analysis
.......................................................................

[ Page: 18/52 ]

First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [18] 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Next Last