สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

ค้นจากชื่อเรื่อง และ / หรือ
ค้นจากผู้แต่ง   
Effectiveness of Bacterial Larvicide Products from Thai Strain Bacillus thuringiensis subsp. israelensis
.......................................................................
Frequent Haemophilus influenzae type B colonization in rural Thailand
.......................................................................
Pneumococci: drug susceptibilities and preliminary epidemiological studies by penicillin binding protein genotyping
.......................................................................
Characterization of Salmonella enterica Serovar Typhimurium and Monophasic Salmonella Serovar 1,4,[5],12:i:- Isolates in Thailand
.......................................................................
Epidemiologic Features of Bacterial Infections among Patients with Acute Diarrhea in Hospitals
.......................................................................
Prevalence of Food – borne Pathogens Infection among Workers in Fish Ball Factories, Samut Sakhon Province, 2003
.......................................................................
Salmonella Lamphun : The first isolated new Salmonella serovar in Thailand
.......................................................................
Comparison of Culture Medium Used in Selective Enrichment and Isolation Procedure for Salmonellae Detection in Retailed Raw Pork Loin
.......................................................................

[ Page: 16/52 ]

First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Next Last