สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

ค้นจากชื่อเรื่อง และ / หรือ
ค้นจากผู้แต่ง   
การตรวจเชื้อวัณโรคแบบเร็วด้วยวิธี PCR อย่างง่าย
.......................................................................
การพัฒนาเทคโนโลยีในการป้องกันและควบคุมยุงพาหะโรคไข้เลือดออกอย่างครบวงจร
.......................................................................
ชีววิทยา นิเวศวิทยา และการควบคุมยุงในประเทศไทย
.......................................................................
การพัฒนาวิธีการตรวจหาเชื้อ CMV เชิงปริมาณ โดยวิธี quantitative real-time PCR (Development of CMV detection by quantitative real-time PCR)
.......................................................................
Geographical gradient of mean age of dengue haemorrhagic fever patients in northern Thailand.
.......................................................................
Simulations to compare efficacies of tetravalent dengue vaccines and mosquito vector control.
.......................................................................
Seasonal Monitoring of Dengue Infection in Aedes aegypti and Serological Feature of Patients with Suspected Dengue in 4 Central Provinces of Thailand
.......................................................................
Molecular Analysis of Medically and Veterinary Important Muscid Flies (Diptera: Muscidae) in Thailand
.......................................................................

[ Page: 13/52 ]

First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Next Last