สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

ค้นจากชื่อเรื่อง และ / หรือ
ค้นจากผู้แต่ง   
ชีววิทยาและอัตราการติดเชื้อของยุงพาหะโรคไข้เลือดออกในประเทศไทย
.......................................................................
การพัฒนาวิธีการตรวจหาไวรัสเดงกีด้วยวิธี RT-LAMP
.......................................................................
การพัฒนาวิธีการทางชีววิทยาสำหรับการตรวจวิเคราะห์ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ไล่แมลง
.......................................................................
การตรวจวัณโรคแบบเร็วโดยใช้ LAMP test ตรวจเสมหะโดยตรงและตรวจจำแนกเชื้อที่เพาะขึ้น
.......................................................................
นวัตกรรมด้านธุรกิจชีวภาพ “สมุนไพรในสิ่งทอสำหรับป้องกันกำจัดแมลง”
.......................................................................
ชุดทดสอบเตโตรโดท็อกซิน (TTX-IC) ในปลาปักเป้า (TTX-IC Kit for Detection of Tetrodotoxin in Puffer Fish)
.......................................................................
แมลง สัตว์ และพืชที่มีพิษและเป็นอันตราย เล่มที่ 1
.......................................................................
ฤทธิ์ต้านเชื้อวัณโรคของสารสกัดสมุนไพรไทย
.......................................................................

[ Page: 12/52 ]

First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Next Last