สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

ค้นจากชื่อเรื่อง และ / หรือ
ค้นจากผู้แต่ง   
Parakeratosis in skin is associated with loss of Inhibitor of differentiation 4 (ID4) via promoter methylation
.......................................................................
การประเมินความเสี่ยงของสารอะคริลาไมด์ในอาหารต่อคนไทย
.......................................................................
ซี-รี แอคทีฟโปรตีนที่มีความไวสูงและโคเลสเตอรอลที่ไม่ใช่เอช ดี แอล : ตัวทำนายความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจในผู้ป่วยเบาหวานแบบที่ 2
.......................................................................
Dengue Haemorrhagic Fever in Thailand: Current Incidence and Vector Management
.......................................................................
Identification of Blood Meal of Field Caught Aedes aegypti (L.) by Multiplex PCR
.......................................................................
Mitochondrial DNA - Based Identification of Some Forensically Important Blowflies in Thailand
.......................................................................
A rapid, simple, and sensitive loop-mediated isothermal amplification method to detect toxigenic Vibrio cholerae in rectal swab samples
.......................................................................
Identification of candidate proteins for the diagnosis of Bartonella henselae infections using an immunoproteomic approach
.......................................................................

[ Page: 1/52 ]

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Next Last