สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

NIH Research

ค้นจากชื่อเรื่อง ค้นจากผู้แต่ง ปี ชนิด   

   Prevalence and antimicrobial susceptibility of Campylobacter spp. isolated from clinical samples during 2012-2015
.......................................................................
   Dengue diversity across spatial and temporal scales: Local structure and the effect of host population size
.......................................................................
   Insecticidal and Behavioral Avoidance Responses of Anopheles minimus and Culex quinquefasciatus (Diptera: Culicidae) to Three Synthetic Repellents
.......................................................................
   An Outbreak of Acute Hepatitis Caused by Genotype IB Hepatitis A Viruses Contaminating the Water Supply in Thailand
.......................................................................
   BCAP 31 expression and promoter demethylation in psoriasis
.......................................................................
   Antimicrobial susceptibility and toxin production of Clostridium difficile isolated from diarrheal patients during 2012-2015
.......................................................................
   Development and validate method for zoonoses test kits
.......................................................................
   Prevalence of toxigenic Clostridium perfringens strains isolated from dried spur pepper in Thailand
.......................................................................
   Full Genome Characterization of Novel DS-1-Like G8P[8] Rotavirus Strains that Have Emerged in Thailand: Reassortment of Bovine and Human Rotavirus Gene Segments in Emerging DS-1-Like Intergenogroup Reassortant Strains
.......................................................................
   Whole genomic analysis of bovine group A rotavirus strains A5-10 and A5-13 provides evidence for close evolutionary relationship with human rotaviruses
.......................................................................
   DNA-based identification of gastrointestinal irritant mushrooms in the genus Chlorophyllum: a food poisoning case in Thailand
.......................................................................
   Detection of an Unknown Trypanosoma DNA in a Phlebotomus stantoni (Diptera: Psychodidae) Collected From Southern Thailand and Records of New Sand Flies With Reinstatement of Sergentomyia hivernus Raynal & Gaschen, 1935 (Diptera: Psychodidae)
.......................................................................
   Prevalence of ocular demodicosis among patients at Tertiary Care Center, Bangkok, Thailand
.......................................................................
   Emergence of plasmid-mediated colistin resistance and New Delhi metallo-β-lactamase genes in extensively drug-resistant Escherichia coli isolated from a patient in Thailand
.......................................................................
   ระบาดวิทยาและสายพันธุ์เชื้อวัณโรคในเขตพื้นที่ระบาดวัณโรคดื้อยา จังหวัดกาญจนบุรี Epidemiology and genotypes of Mycobacterium tuberculosis at an outbreak area in Kanchanaburi province
.......................................................................
   Genotyping of Mycobacterium tuberculosis by Spoligotyping การตรวจแยกสายพันธุ์เชื้อวัณโรคด้วยวิธี Spoligotyping
.......................................................................
   QuantiFERON-TB Gold In-Tube Test for Tuberculosis Prevention in HIV-Infected Patients
.......................................................................
   Rapid detection of tuberculosis resistant to isoniazid and rifampicin by real-time PCR and melting curve analysis
.......................................................................
   Evaluating the first introduction of rotavirus vaccine in Thailand : Moving from evidence to policy
.......................................................................

[ Page: 1/1 ]

[1]