สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

NIH Research

ค้นจากชื่อเรื่อง ค้นจากผู้แต่ง ปี ชนิด   

   Revisiting the phylogeny of Ocellularieae, the second largest tribe within Graphidaceae (lichenized Ascomycota : Ostropales)
.......................................................................
   New higher taxa in the lichen family Graphidaceae (lichenized Ascomycota : Ostropales) based on a three-gene skeleton phylogeny
.......................................................................
   One hundred and seventy-five new species of Graphidaceae: closing the gap or a drop in the bucket?
.......................................................................
   Prevalence of zoonotic Bartonella species among rodents and shrews in Thailand
.......................................................................
   Characterization of chikungunya virus-like particles
.......................................................................
   Role of plant biopesticides in managing vectors of communicable diseases
.......................................................................
   Three new basidiomycetous yeasts, Pseudozyma alboarmeniaca sp. nov., Pseudozyma crassa sp. nov. and Pseudozyma siamensis sp. nov. isolated from Thai patients
.......................................................................
   Effect of synthetic antimicrobial peptides on Naegleria fowleri trophozoites
.......................................................................
   Characterization of Chikungunya Virus-Like Particles
.......................................................................
   High frequency of character transformations is phylogenetically structured within the lichenized fungal family Graphidaceae (Ascomycota : Ostropales)
.......................................................................
   Two new genera and twelve new species of Graphidaceae from Puerto Rico : a case for higher endemism of lichenized fungi in islands of the Caribbean?
.......................................................................
   Twenty-three new species in the lichen family Graphidaceae from New Caledonia (Ostropales, Ascomycota)
.......................................................................
   Phylogenetic analysis reveals two morphologically unique new species in the genera Astrochapsa and Nitidochapsa (lichenized Ascomycota : Graphidaceae)
.......................................................................
   Remarkable diversity of the lichen family Graphidaceae in the Amazon rainforest of Rondônia, Brazil
.......................................................................
   Wolbachia supergroups A and B in natural populations of medically important filth flies (Diptera : Muscidae, Calliphoridae, and Sarcophagidae) in Thailand
.......................................................................
   Identification of putative kdr mutations in the tropical bed bug, Cimex hemipterus (Hemiptera : Cimicidae)
.......................................................................
   การศึกษาความชุกของเชื้อ C. difficile โดยวิธี เพาะเลี้ยงเชื้อและตรวจแยกชนิดของ toxin genes โดยวิธี multiplex polymerase chain reaction (mPCR)
.......................................................................
   Association of IL1B –31C/T and IL1RA Variable Number of an 86-bp Tandem Repeat With Dengue Shock Syndrome in Thailand
.......................................................................
   Serum concentrations of organochlorine pesticides p,p’-DDE in adult Thai residents with background levels of exposure
.......................................................................
   Bioaccumulation of DDT Residues in Human Serum: an Historical Use of DDT Indoor Residual Spraying in Malaria Endemic Regions of Thailand
.......................................................................

[ Page: 1/2 ]

[1] 2 Next Last