สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

การบรรยายและสาธิตการตรวจเชื้อวัณโรคด้วยชุดตรวจทีบีแลมป์ สำหรับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

วันที่ :2019-12-25

 

          ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข นายแพทย์บัลลังก์ อุปพงษ์ ได้ร่วมการบรรยาย การใช้ประโยชน์   ชุดตรวจทีบีแลมป์ โดยมีฝ่ายมัยโคแบคทีเรีย ดำเนินการถ่ายทอดความรู้และสาธิตเทคนิคแลมป์ แก่ห้องปฏิบัติการ ของ  รพ สมเด็จพระยุพราช รพ เฉลิมพระเกียรติ รพ ชัยพัฒน์ และ รพ เทพรัตนเวชชานุกูล                                                                

          เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมริชมอนท์  จัดการประชุมโดย กลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์