สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

สวส. ร่วมจัดประชุมสัมมนาวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติ ครั้งที่ 24 ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ :2019-09-02

 

      กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมกับมูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย จัดการประชุมสัมมนาวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติ ครั้งที่ 24 ประจำปีงบประมาณ 2562 ภายใต้หัวข้อ “Precision lab for Thalassemia: ห้องปฏิบัติการแม่นยำ มุ่งนำวินิจฉัย ใส่ใจธาลัสซีเมีย” ระหว่างวันที่ 21 – 23 สิงหาคม 2562 ณ ทีค การ์เด้น สปา รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย โดยมี นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นประธาน ในพิธีเปิดการประชุม