สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

สวส. ร่วมใจ กิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำเดือนสิงหาคม 2562

วันที่ :2019-08-29

 

         สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำเดือน สิงหาคม 2562 ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 106 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์