สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

สวส. ร่วมกับเครือข่ายห้องปฏิบัติการ Thailand National Virome Project Partnership

วันที่ :2019-08-08

 

        สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ร่วมกับเครือข่ายห้องปฏิบัติการวิจัยด้านไวรัสในโครงการ Thailand National Virome Project Partnership วันที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคาร 14 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์