สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

ช่อง 7 สีถ่ายทำและออกอากาศ นวัตกรรมชุดตรวจวัณโรค TB-LAMP

วันที่ :2019-08-01

 

 ช่อง 7 สีถ่ายทำและออกอากาศ นวัตกรรมชุดตรวจวัณโรค TB-LAMP     

สถานที่ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562