สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

สวส. ร่วมทบทวนปรับปรุงเนื้อหาแนวทางการตรวจรักษาและป้องกันเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

วันที่ :2019-07-31

 

 

สวส. ร่วมทบทวนปรับปรุงเนื้อหาแนวทางการตรวจรักษาและป้องกันเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

          สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ร่วมกับกรมควบคุมโรค กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในการทบทวนและปรับปรุงเนื้อหาแนวทางการตรวจรักษาและป้องกันเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 30 – 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพมหานคร