สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

สวส. ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิ และสนทนาธรรม กระทรวงสาธารณสุข

วันที่ :2019-07-31

 


 

สวส. ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิ และสนทนาธรรม กระทรวงสาธารณสุข

 

          สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้เข้าร่วมกิจกรรม สวดมนต์ เจริญสมาธิ และสนทนาธรรม กระทรวงสาธารณสุข ในวันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 8.00 – 8.30 น. ณ ห้องประชุมไพจิตร ปวะบุตร  ชั้น 9 อาคาร 7 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข