สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

โครงการ เดิน-วิ่งทางเลือกสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ :2019-07-30

 

 

โครงการ เดิน-วิ่งทางเลือกสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข โดย นพ.บัลลังก์ อุปพงษ์ (ผู้อำนวยการ) ได้ร่วมพิธีเปิดงานโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ในวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ กระทรวงสาธารณสุข กิจกรรมในงานประกอบด้วย

1. พิธีเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติ ณ บริเวณหน้าเสาธง

2. นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ณ บริเวณโถงอาคาร 1 ชั้น 1 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

3. นิทรรศการโครงการเฉลิมพระเกียรติ ฯ ณ บริเวณโถงอาคาร 3 ชั้น 1 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

4. บูธกิจกรรมการให้บริการสุขภาพแก่ประชาชน ณ ถนนสาธารณสุข 2

5. กิจกรรมบริการตรวจคัดกรองสุขภาพตา ณ ห้องประชุมชุติดำรง ชั้น 1 กรมการแพทย์ (รพ.บ้านแพ้ว)

6. กิจกรรมบริการฉีดวัคซีน ณ ห้องประชุมแสงสิงห์แก้ว อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค

7. กิจกรรมพิธีมอบ/ส่งคืน ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยให้แผ่นดิน ณ ศาลา 8 เหลี่ยม กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก (บริการนวด อบ ประคบและน้ำสมุนไพร) 

8. กิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง ณ สวนเทวะเวสม์รมณีย์ กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

9. กิจกรรมโครงการอบรมการกู้ชีพขั้นพื้นฐานและการป้องกันเด็กจมน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ ณ อาคารศูนย์กีฬา โดยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน (อบรมการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน การป้องกันเด็กจมน้ำ สาธิตการลอยตัวในน้ำ)