สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การตรวจวัณโรคทางห้องปฏิบัติการด้วยเทคนิค Tuberculosis-loop-mediated isothermal amplification (TB-LAMP)

วันที่ :2019-06-17

 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ร่วมกับ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
“การตรวจวัณโรคทางห้องปฏิบัติการด้วยเทคนิค Tuberculosis-loop-mediated isothermal amplification (TB-LAMP)” 

ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา วันที่ 12 มิถุนายน 2562