สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

การประชุมคณะกรรมการบริหารความร่วมมือวิจัยของศูนย์ความร่วมมือการวิจัยโรคติดต่ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น วันที่ 7 มีนาคม 2562

วันที่ :2019-03-20


การประชุมคณะกรรมการบริหารความร่วมมือวิจัยของศูนย์ความร่วมมือการวิจัยโรคติดต่ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น (Thailand-Japan Research Collaboration Center on Emerging and Re-emerging Infections; RCC-ERI) 

ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ. พระนครศรีอยุธยาเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562

 

 

นายแพทย์สมชาย แสงกิจพร รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ได้นำคณะซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยโฮซาก้า

เข้าพบปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย 

ณ ห้องประชุม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข