สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านพิษวิทยา การจัดการความรู้ด้านพิษวิทยา ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2562

วันที่ :2019-02-21

 

 การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านพิษวิทยา
การจัดการความรู้ด้านพิษวิทยา ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2562

ห้องประชุม 409 ชั้น 4 อาคาร 9 สำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย