สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การตรวจวัณโรคทางห้องปฏิบัติการด้วยเทคนิค Tuberculosis-loop-mediated isothermal amplification (TB-LAMP) ระหว่างวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2562

วันที่ :2019-02-20

 


การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การตรวจวัณโรคทางห้องปฏิบัติการด้วยเทคนิค
Tuberculosis-loop-mediated isothermal amplification (TB-LAMP)”

ระหว่างวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น
จัดโดย ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข