สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย วันที่ 29 มกราคม 2562

วันที่ :2019-02-06

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”

วันที่ 29 มกราคม 2562  (เวลา 09.00-12.00 น.)
ณ ห้องประชุมใหญ่ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
จัดโดย ชมรมจริยธรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพวิดีทัศน์การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย วันที่ 29 มกราคม 2562