สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

วันที่ :2019-01-03

 

คลิปเสียงสัมภาษณ์

ความรู้เรื่อง มาตรการการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในผู้ขับขี่ยานพาหนะ

โดย นายแพทย์สมชาย แสงกิจพร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 

ทางรายการวิทยุ จส. 100 (วันที่ 27 ธันวาคม 2561)